Inici del Contingut

Per què estudiar aquest Màster a la UdL?

Les competències incloses en aquest màster es poden aplicar en els diferents àmbits de l’atenció sanitària:

 

ASSISTÈNCIA

Millorar la qualitat de l’atenció sanitària disminuint els riscos per a la seguretat del pacient

DOCÈNCIA

Introduir la simulació clínica com a eina pedagògica, tant en el currículum dels graus i màsters de salut com en els programes de formació continuada

GESTIÓ

Identificar i abordar els riscos relacionats amb la seguretat del pacient a cada àmbit d’atenció sanitària

Adequar la dotació de professionals a cada àmbit, atenent a les destreses demostrades mitjançant la simulació

RECERCA

Dissenyar i participar en projectes de recerca sobre simulació clínica i/o seguretat del pacient. Aquest projectes poden estructurar-se en forma de tesis doctorals