Màster en Simulació Clínica i Seguretat del Pacient

Fitxa de la titulació

Crèdits ECTS

60 ECTS

Preu crèdit ECTS

46,11 €

Modalitat

Semipresencial

Idioma d'impartició

Català/Castellà, Anglès

Places

20

Coordinació

Anna Espart Herrero fif.coordmastersise@udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Campus Universitari Igualada-UdL
Campus Universitari Igualada-UdL
Campus Universitari Igualada-UdL
Màster en Simulació Clínica i Seguretat del Pacient-Presentació
Màster en Simulació Clínica i Seguretat del Pacient-Presentació
Màster en Simulació Clínica i Seguretat del Pacient-Presentació

TITULACIÓ DESACTIVADA CURS 2020-2021: PROPERA MATRÍCULA CURS 2021-2022

 

La seguretat del pacient és una premissa fonamental en la qualitat de la pràctica clínica. L’OMS va iniciar l’any 2004 l'Aliança Mundial per a la Seguretat del Pacient amb el propòsit de coordinar, difondre i accelerar les millores en aquesta matèria a tot el món.

La simulació és una eina excel·lent per a l'estudi, l'aprenentatge i la millora de les competències clíniques en un entorn segur.

El Màster en Simulació Clínica i Seguretat del Pacient proporcionarà a l'alumne una formació enfocada a una pràctica assistencial de qualitat, emprant la simulació clínica com a eina de bones pràctiques i vinculant els coneixements adquirits amb el sistema de salut, interessat en incrementar la seguretat del pacient dins de l'equip multidisciplinar.

 

Díptic del Màster en Simulació Clínica i Seguretat del Pacient